Tender

Tender Page / निविदा पृष्ठ :

Sr. No. Tender Tender Details Last Date
1. Tender Quotation for Civil Works
Pravara Rural Education Society, Pravaranagar, Tal- Rahata, Dist- Ahmednagar
Download 27th August 2019
2. Tender Quotation for Civil Works
Pravara Madyamic Vidyalay, Nandur, Rahata
Download 6th July 2019
3. Tender Quotation for Civil Works View 22nd June 2019
4. Vehicle Auction View 14th June 2019
5. Scrap Material Auction View 17th June 2019