प्रवरा रुरल कॉलेज ऑफ फार्मसी, येथे केंद्रभूत प्रवेश प्रक्रिये साठी सेतु सुविधा केंद्र सुरू

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षा मार्फत शैक्षणिक वर्ष२ ०१९-२० साठी तंत्रशिक्षण, उच्चशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, आयुष, कृषीशिक्षण, मत्स्यवदुग्ध, कला शिक्षण या विभागांतर्गत असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्रराज्यातील विविध जिल्हयातील सर्व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन / समुपदेशन आणि मुळकागदपत्राची पडताळणी करण्यासाठी शुक्रवार, दि. ०७जून, २०१९ पासून प्रवरा रुरल कॉलेज ऑफ फार्मसी, लोणी येथे सेतू सुविधा केंद्राची मान्यता मिळाली आल्याची माहिती प्राचार्याडो प्रिया राव यांनी दिली.

प्रवरा रुरल कॉलेज ऑफ फार्मसी या महाविद्यालयाचा कॉलेज कोड ५१८५ असून या सेतु सुविधा केंद्रा मध्ये जिल्हयातील विविधभागातील विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रियेबाबत सोय होणार आहे. प्रवेशप्रक्रिया सुरळीत सुरुहोणेसाठी महाविद्यालयाने अर्जस्विकृती केंद्रासाठी स्वतंत्र अद्यावत संगणक लॅब व कौंसेलिंग हॉलची व्यवस्था केलेली आहे. अर्ज स्विकृतीच्यावेळी इयत्ता दहावी आणि बारावी चेगुणपत्रक , विद्यालय सोडल्याचा दाखला, जातीचा दाखला, जातपडताळणी दाखला, नॉनक्रिमिलिअर प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, सी.ई.टी/नीट हॉलतिकीट, सी.ई.टी/नीट गुणपत्रक व अॅप्लिकेशन फॉर्म, ए.टी एम आणि आधारकार्ड ही कागदपत्रे तयार ठेवावी. या फेऱ्यांसाठी होणाऱ्या फ्रिज, स्लाईड व फ्लोटींग या पर्यायांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन उपलब्ध होणार आहे. तरी ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशप्रक्रियेमध्ये काही अडचण येत असल्यास त्यांनी प्रा.डॉ. नचिकेत दिघे (९८९०२१५७२९) यांचेशी संपर्क करावा.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी सीईटी परीक्षा तसेच अभ्यासक्रमांशी संबंधित इतर राष्ट्रीय प्रवेशपरीक्षा दिलेल्या आहेत अश्या विद्यार्थ्यांनी शुक्रवार, दिनांक ०७ जून, २०१९ पासून www.mahacet.org (SAAR P०rtal: SETU Assisted Admission Registration for A.Y. 2019-20) या संकेतस्थळावर जाऊन विहित लिंकवर क्लिक करून नावनोंदणी करावी. नोंदणी केल्यानंतर स्वत: निवडलेल्या सेतू सुविधा केंद्रा मध्ये पूर्वनियोजन केलेल्या वेळी भेट देऊन प्रवेश प्रक्रिया अर्ज व त्यासंबंधीत आवश्यक असणारी कागदपत्रे तपासणी करून घ्यावीत. संकेतस्थळावर तसेच आपल्या लॉगइनमध्ये प्राप्त झालेल्या सूचना, केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक/ शासकीय परीपत्रके यांचे नियमित अवलोकन करावे. तसेच केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिये (CAP) शी संबंधीत वेळापत्रकाबाबत संकेतस्थळावर भेट द्यावी.

प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सेतु सुविधाकेंद्रामध्ये भरावेव त्यानंतर सेतुसुविधाकेंद्रातून कागदपत्रे तपासून घ्यावे याचा फायदा विद्यार्थी व पालकांनी घ्यावा असे अवाहन प्रवरा रुरल कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या प्राचार्या डॉ. प्रिया राव यांनी केले आहे.