प्रवरेचा द एनर्जी रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (टेरी) बरोबर सामंजस्य करार*