लोकनेते डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील (पद्मभूषण उपाधीने सन्मानित) प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेतील क्रीडा शिक्षक प्रा. बाबा वाणी यांची राहाता तालूका क्रिडा अध्यक्ष पदी निवड

लोकनेते डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील (पद्मभूषण उपाधीने सन्मानित) प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेतील क्रीडा शिक्षक  प्रा. बाबा वाणी यांची राहाता तालूका क्रिडा अध्यक्ष पदी  निवड झाल्याबद्दल सत्कार करतांना क्रिडा मार्गदर्शक प्रा. खुरंगे ,प्रा.  सुनिल गागरे, सुनिल आहेर सर, भाऊसाहेब बेंद्रे सर,हनुमंत  गिरी आदी .